27. PŘEDVÁNOČNÍ DEN BRAMBOR EUROPLANTU

27. PŘEDVÁNOČNÍ DEN BRAMBOR EUROPLANTU

Dne 7.12.2023 proběhl za přítomnosti 110 účastníků

27. PŘEDVÁNOČNÍ DEN BRAMBOR EUROPLANTU

Program akce