Odkazy

ÚZEI – Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VÚZT – Výzkumný ústav zemědělské techniky
ČBSČR – Český bramborářský svaz
ÚKZUZ– Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VÚB– Výzkumný ústav bramborářský
Agroweb – internetový zemědělský portál
Europlant DE – Europlant Pflanzenzucht GmbH
Europlant SK– Europlant šlachtitelská spol. s r.o.
Europatat - European Potato Trade Association

 

Odkazy na odbornou literaturu

 • Putz B., Kartoffeln – Züchtung, Anbau, Verwertung, Behr ´s Verlag Hamburg 1989
 • Kol. autorů VÚB, Technologické postupy a technika pro racionální pěstování brambor , Havl. Brod 1990
 • Hamouz K., Základy pěstování konzumních a průmyslových brambor, Praha 1994
 • Maléř J., Zpracování okopanin, Praha 1994
 • SchumannP., Die Erzengung von Pflanzkartoffeln, Alfred Strothe Verlag, Frakfurt a.M. 1997
 • Vokál-Čepl-Hausvater-Rasocha, Pěstujeme brambory, Grada Publishing Praha 2003
 • Houba M., Sadba brambor, Praha 2003, Houba M., Sadba brambor, MH Beroun 2004
 • Vokál B. a kol., ÚZPI, Technologie pěstování brambor (rozhodovací systémy), Praha 2004
 • Vokál B., Pěstování brambor, Agrospoj Pha 2004
 • Rasocha V., Hausvater E., Doležal P., ORIN, Choroby, škůdci a abionózy bramboru, Č.Budějovice 2004
 • Rasocha V., Hausvater E., Doležal P., VÚB, Omezení klíčení hlíz brambor, Havl. Brod 2005
 • Čepl J., VÚB, Hnojení brambor, Havl. Brod 2005
 • Frolíková J., Kynclová M., 100+1 bramborových jídel, Praha 1991 (3. vydání)
 • Miroslav Houba a kol. POZNEJTE PĚSTUJTE POUŽÍVEJTE BRAMBORY, Praha 2007
 • Jiří Procházka a kolektiv Dvacet let s odrůdami brambor firmy EUROPLANT v České republice, Praha 2017

 Máte zájem o prvotřídní sadbové brambory?