26. PŘEDVÁNOČNÍ DEN BRAMBOR FIRMY EUROPLANT VE VELKÉ LOSENICI

proběhlve čtvrtek dne 1. 12. 2022 ve velkém sále Restaurace u Pily

P R O G R A M

 

 

9:00      Registrace účastníků, malé občerstvení

 

 

9:30      Zahájení a informace o činnosti ZD Velká Losenice v roce 2022 …..….. Tomáš Dobrovolný, ZD Velká Losenice

 

 

Připomenutí 25 let činnosti firmy EUROPLANT v České republice Jiří Procházka, Europlant šlechtitelská spol. s r.o.

 

Současná situace na trzích brambor v ČR a v Evropě …………........... Tomáš Procházka, Europlant šlechtitelská spol. s r.o.

 

 

Výsledky uznávacího řízení sadby brambor v roce 2022

v ČR, včetně zdravotního stavu sadby brambor………………….…………… Marie Suchomelová, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod                                                                                    

 

Systém ochrany brambor firmy Bayer a možnosti řešení v sezóně 2022/2023…….….…….………  Petr Ort, Bayer Praha

 

Anonymní degustace osmnácti odrůd brambor

                                                                                                    

 

 

Vystoupení zástupce firmy Lyckeby Amylex ………………………..….….….. Ivica Punčikar, Lyckeby Amylex Horažďovice  

 

Diskuze k předneseným tématům – situace na trzích v ČR a v Evropě, stav škrobárenství, vývoj množení sadby,

                                                          ochrana brambor v ČR a v Evropě

 

Vyhlášení vítězných odrůd anonymní degustace brambor s představením nejdůležitějšího sortimentu

odrůd brambor firmy Europlant pro sezónu 2022/2023 …………………..Zdeněk Bečka, Europlant šlechtitelská spol. s r.o.

 

Oběd

 

Vzhledem k nutnosti zajistit občerstvení a oběd, prosíme o potvrzení účasti a počtu zástupců

z Vaší firmy do 29. 11. 2022 na tel. 281 923 901 nebo na e-mail info@europlant.cz .

 

 

Pozvánka v přiloženém PDF

Výsledky degustace odrůd