Země Živitelka 2023

24.-29.8. 2023 proběhla Země živitelka