25. Polní den Europlantu ve Velké Losenici

26.7.2022 proběhl polní den Europlantu ve Velké Losenici

26.7. 2022 proběhla prěhlídka pokusů na pozemcích ZD Velká Losenice.

 Výsledky demonstračních pokusů

Dem. Pokus ZD Velká Losenice 2022

Dem. Pokus Trhlík Zdeněk 2022