22. PŘEDVÁNOČNÍ DEN BRAMBOR FIRMY EUROPLANT VE VELKÉ LOSENICI

proběhl 6.12.2018 ve velkém sále Restaurace u Pily ve Velké Losenici

P R O G R A M

1.   9:00      Registrace účastníků, malé občerstvení
      9:30      Zahájení a informace o činnosti ZD Velká Losenice v roce 2018 ...
                   ... Vladimír Halík, ZD Velká Losenice
3.   Situace na trzích brambor v ČR a v Evropě v sezóně 2017/2018 ...
      ... Tomáš Procházka, Europlant šlechtitelská spol. s r.o.
4.   Výsledky uznávacího řízení sadby brambor v roce 2018 v ČR,
      včetně zdravotního stavu sadby brambor ... Marie Suchomelová, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod
5.   Anonymní degustace osmnácti odrůd brambor firmy Europlant                 
6.   Největší problémy řešené při pěstování brambor v roce 2018. Co udělat pro to, abychom příští sezóny
      v obtížných klimatických podmínkách zvládali lépe ... Jiří Procházka, Europlant šlechtitelská spol. s r.o.  
7.   Systém ochrany brambor firmy Bayer
      a možnosti řešení stavu po zákazech použití určitých účinných látek ... Petr Ort, Bayer Praha
8.   Vyhlášení vítězných odrůd anonymní degustace odrůd brambor
9.   Úspěšný sortiment odrůd brambor firmy Europlant pro sezónu 2018/2019 ...
      ... Zdeněk Bečka, Europlant šlechtitelská spol. s r. o.  
10. Diskuze – vystoupení zástupců škrobárenských firem Lyckeby Amylex,
                       Škrobárny Pehřimov a Agrana Gmünd ke kampani 2018,
                       předání odměn deseti vylosovaným účastníkům degustace,
                       poděkování spolupracujícím firmám, vystoupení dalších chemických firem k bodu 7,
                       např. firmy Syngenta, atd.
11. Oběd

 
Vzhledem k nutnosti zajistit občerstvení a oběd, prosíme o potvrzení účasti a počtu zástupců
z Vaší firmy do 4. 12. 2018 na tel. 281 923 901 nebo na e-mail info@europlant.cz .

Pozvánka v přiloženém PDF