19. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S EUROPLANTEM V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

proběhlo v hotelu Pod Hořicí v Soběšicích 11.12.2018 od 15:30

Program:

  1.    Zahájení a zhodnocení aktuální situace v zemědělství – František Trnka, ředitel OD Soběšice
  2.    Působení Europlantu v západních Čechách – Jiří Jarošík, Europlant, stř. Šumava
  3.    Situace na bramborovém trhu v ČR a okolních zemích – Tomáš Procházka, Europlant Praha
  4.    Situace v bramborách v Bavorsku a jinde v Německu – Henning Bannick,  Straubinger
         Kartoffelhandels z Plattlingu
  5.    Vyhodnocení podzimní kampaně v Lyckeby Amylex Horažďovice – Vít Henžel,
         Lyckeby Amylex Horažďovice
  6.    Prezentace zúčastněných firem
  7.    Diskuze
  8.    Degustace a hodnocení vybraných odrůd brambor
  9.    Večeře
10.    Volná zábava


K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina COMPACT Pavla Hejplíka

 

Pozvánka ve formátu PDF