DEN BRAMBOR FIRMY EUROPLANT VE VELKÉ LOSENICI

Den brambor ve Velké Losenici 7.12. 2017 byl opět hojně navštíven.

Hosté byli také ze Slovenska.

V tradiční degustaci bylo následující pořadí:

  1. MADEIRA
  2. BERNINA
  3. GLORIETTA
  4. ANTONIA
  5. ANUSCHKA
  6. ELFE

MADEIRA potvrdila, že může úspěšně konkurovat nejenom odrůdám z naší firmy, ale i podobným odrůdám konkurence.

Degustaci absolvovalo 67 hostů našeho setkání.

Organizátoři se těší na další setkání.