24. POLNÍ DEN EUROPLANTU

27.7.2021 proběhl polní den Europlantu ve Velké Losenici

Za slunečného počasí proběhla prěhlídka pokusů na pozemcích ZD Velká Losenice.

 Výsledky demonstračních pokusů

Dem. Pokus ZD Velká Losenice 2021

Dem. Pokus Trhlík Zdeněk 2021