23. PŘEDVÁNOČNÍ DEN BRAMBOR FIRMY EUROPLANT VE VELKÉ LOSENICI

proběhlo 3.12.2019 ve velkém sále Restaurace u Pily ve Velké Losenici

P R O G R A M

 

 

9:00      Registrace účastníků, malé občerstvení

 

 

9:30      Zahájení a informace o činnosti ZD Velká Losenice v roce 2019 …….. Vladimír Halík, ZD Velká Losenice

 

 

Současná situace na trzích brambor v ČR a v Evropě ………..... Tomáš Procházka, Europlant šlechtitelská spol. s r.o.

 

 

Výsledky uznávacího řízení sadby brambor v roce 2019

v ČR, včetně zdravotního stavu sadby brambor…………………… Marie Suchomelová, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod                                                                                    

 

Anonymní degustace osmnácti odrůd brambor

                                                                                                     

 

 

Největší problémy řešené při pěstování brambor v roce 2019 …….. Jiří Procházka, Europlant šlechtitelská spol. s r.o.  

 

Aktuální problémy českého bramborářství, z pohledu ČBSMiloslav Chlan, poradce předsedy ČBS Havlíčkův Brod

 

Systém ochrany brambor firmy Bayer a možnosti řešení v sezóně 2019/2020……….………  Petr Ort, Bayer Praha

 

Vyhlášení vítězných odrůd anonymní degustace odrůd brambor

 

Sortiment odrůd brambor firmy Europlant pro sezónu 2019/2020 Zdeněk Bečka, Europlant šlechtitelská spol. s r. o.                                                                                                                             

 

Diskuze – mj. poděkování spolupracujícím firmám, vystoupení zástupců škrobáren - Lyckeby Amylex,

Škrobárny Pehřimov a Agrana Gmünd ke kampani 2019.

Vystoupení zástupců firem k aktuálním otázkám ochrany brambor – Belchim, Syngenta.

 

Oběd

 

Vzhledem k nutnosti zajistit občerstvení a oběd, prosíme o potvrzení účasti a počtu zástupců

z Vaší firmy do 29. 11. 2019 na tel. 281 923 901 nebo na e-mail info@europlant.cz .

 

Pozvánka v přiloženém PDF